MIGRACE, MISE, EKONOMIE

Herrnhut / Ochranov a ochranovská etika ve světle interkulturní komunikace  

Realizace projektu: 11. 08. 2019 - 29. 02. 2020

Projekt byl podpořen z prostředků FMP INTERREG 2014-2020
reg. č. projektu: ERN-0894-SN-22.05.2019

O projektu

Po společných projektech „Mezinárodní management v praxi“ (zimní semestr 2017/18, workshop v Chrastavě) a „Kulturní a ekonomický pohled na zásahy do přírody s velkým dopadem na ekosystémy“ (zimní semestr 2018/19, workshop v IBZ St. Marienthal, Ostritz) navazuje tento projekt přeshraniční spoluprací v oblasti mezikulturní komunikace mezi Mezinárodním vysokoškolským institutem (IHI) v Žitavě/TU Drážďany a Ekonomickou fakultou TU v Liberci. Tentokrát byla pozornost zaměřena na otázku migrace, přičemž modelovým případem byla historie, étos a ekonomická a misijní činnost bratrstva v Herrnhutu. Ostatně, Herrnhutští (naznačuje to anglický název "Moravian Church“) vycházeli z náboženských komunit vytvořených učením Jana Husa a Jana Amose Komenského v Čechách a na Moravě. Kvůli svému přesvědčení museli několikrát uprchnout, následně založili po celém světě společenstva, která prostřednictvím specifické hospodářské formy propojila misijní činnost a hospodářství.

Hlavní a zároveň závěrečnou součástí zde zdokumentovaného projektu byl - stejně jako
v předchozích letech - společný workshop pro studenty obou partnerských univerzit, tentokrát v Herrnhutu. Kromě informací o místě a konfrontaci (např. návštěva Etnografického muzea, kde byla vysvětlena celosvětová misionářská a ekonomická aktivita Herrnhutu/Ochranova, a sál kostela), byla opět hlavní součástí workshopu práce v malých smíšených německo-českých týmech. Přípravná fáze byla oproti předchozímu období výrazně rozšířena: po úvodním setkání v Liberci byly první kroky pracovních skupin projednány a koordinovány prostřednictvím společné videokonference.

Výsledky práce v malých skupinách byly úžasně promyšlené, kreativní a propracované: vybrané formáty sahaly od dokumentárních filmů až po odborné přednášky a televizní talkshow, přičemž Brexit nebo německo-česká poválečná historie byly stejně důležitým tématem jako dnešní migrace
a její příčiny. Výchozím bodem byly často osobní nebo rodinné příběhy účastníků, které byly dále rozpracovány. Tato webová stránka projektu usiluje o zprostředkování dojmů z těchto aktivních dnů a týdnů strávených při realizaci projektu.

Partneři projektu

Kontakt

Technische Universität Dresden

Oliver Tettenborn, M. A.
IHI Zittau Markt 23 
D -02763 Zittau 

Tel. +49 3583 612-4001
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Technická univerzita v Liberci

PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D. 
katedra cizích jazyků EF TUL
Voroněžská 13, 460 01, Liberec 1

Tel.: +420 485 352 318 | +420 734 872 413
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekt

MIGRACE, MISE, EKONOMIE
Herrnhut / Ochranov a ochranovská etika ve světle interkulturní komunikace

Imprint

Zdroj fotografií: PIXABAY | PEXELS
Správce obsahu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Administrátor: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.